737 034 558 info@spszv.cz

Enviro-sociální podnikání

Pozvání na vzdělávací program Enviro-akademie, která bude probíhat od konce dubna do června 2024

 

Program je zdarma a vzhledem k tomu, že počet účastníků je omezen, je třeba si zajistit místo co nejdříve,: termín přihlášek je 11. 4. 2024. Využijte několika dní v tomto týdnu, kdy ještě není spuštěna online reklama, poté už může být zajištění místa složitější.

 

O co jde? 

Vzdělávací program Enviro-akademie 29.4. – 20. 6. 2024 přinese vhled do praktického fungování environmentálního sociálního podnikání. Podpoří zájemce o založení takového podniku, ale i již fungující sociální podniky, aby mohli ve svých aktivitách posílit přínos pro životní prostředí. Proběhne formou 2x seminář v Praze, 2x webinář a 2 studijní exkurze do enviro-sociálních podniků Levandulovny a Kabinetu CB.

Já osobně budu sdílet 11-letou praxi sociálního podniku Fair & Bio pražírnakterou jsem spoluzaložila.

 

Enviro-akademie je určena pro sociální podniky, podnikající neziskovky a jednotlivce (nejen OSVČ), kteří mají zájem posílit environmentální přínos své činnosti. Program je vhodný i pro zakladatele nových environmentálních sociálních podniků. Podmínkou je dostatečná motivace k závazku aktivně se účastnit 40 hodin programu a ochota rozvíjet záměr, který každý uchazeč s sebou přinese a popíše v přihlášce. Organizátoři si vymiňují právo vhodné účastníky Enviro-akademie před zahájením vybrat.

Termín přihlášek: 11. 4. 2024, oznámení o výběru účastníka do 15. 4. 2024.

 

Detaily programu a možnost registrace na webu České sociální podnikání:

 

Doufám, že vás Enviro-akademie zaujala a těším se na případnou spolupráci!

 

Markéta Vinkelhoferová

lektorka a koordinátorka Enviro-akademie

 

Markéta Vinkelhoferová

předsedkyně správní rady

Tematická síť pro sociální ekonomiku

TESSEA ČR, z.s.

Mobil:+420 731 620 489

Jak důležité je při zaměstnávání OZP sebevědomí?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítejte u lednového vydání newsletteru O KROK!

Často se stává, že jednotlivé měsíce s sebou nesou jednotlivá témata a tento měsíc jde bezesporu o tématu pracovního sebevědomí. Na rozdíl od poměru zaměstnávání OZP ve firmách nebo medianu pracovního ohodnocení jde totiž o něco, co nejde jednoduše změřit. A přece jde o klíčový faktor, který má na celou problematiku bezesporný vliv.

Sociální podniky mají za úkol lidem s postižením ukázat, čeho všeho jsou schopni a objevit svou užitečnost v pracovním prostředí. Jsem proto ráda, že byla možnost práci sociálních podniků tento měsíc prezentovat, nejdříve v Poslanecké sněmovně, potom v kampusu ČSOB.

Naopak jak to vypadá, když se člověku srazí pracovní sebevědomí ještě předtím, než vůbec něco vyzkouší, to se můžete dočíst v článku na našem blogu o (ne)fungování Lékařské posudkové služby.

Přestože jsou lidské emoce často neviditelné, špatně popsatelné a neměřitelné, je potřeba o nich při diskuzích o zaměstnávání OZP mluvit. Jak řekla Mirka Čejková na diskuzi O KROKu v Kampusu Hybernská, je důležité se cítit užitečný 🙂

Inspirativní čtení vám přeje,
Kateřina a tým O KROKu


23 %

tolik osob se zdravotním postižením by podle nedávného průzkumu YouGov a Evenbreak uvedlo svůj zdravotní stav při žádosti o zaměstnání.


Veletrh sociálních podniků v PS, na fotce Ivan Bartoš

Veletrh sociálních podniků v PS, na fotce Ivan Bartoš

 

Veletrhy sociálního podnikání

V lednu se uskutečnily dva prodejní veletrhy českých sociálních podniků pod hlavičkou Deklarace odpovědného podnikání. První proběhl 24. ledna ve Státních aktech v Poslanecké sněmovně a o den později, 25. ledna, jsme si dali reprízu v kampusu ČSOB. Veletrh v prostorách ČSOB spoluorganizoval sociální podnik Kolibřík CSR se skupinou ČSOB a zprostředkoval propojení lidí z korporátního světa s lidmi ze světa sociálního podnikání.

Obou veletrhů v Poslanecké sněmovně se zúčastnili vystavovatelé z řad signatářů Deklarace a dalších organizací. Na organizaci spolupracoval tým Podpory sociálního podnikání z MPSV. Jsme rádi, že jsme práci sociálních podniků mohli přiblížit zákonodárcům a společně tematiku zaměstnávání lidí se zdravotním postižením probrat.

Jako vždy pro vás máme i fotky, a to ze Sněmovny i z ČSOB.

Jak důležité je při zaměstnávání OZP sebevědomí?

Jak důležité je při zaměstnávání OZP sebevědomí?


 

Lékařská posudková služba

Setkáváme se s mnoha různými bariérami, které zabraňují začlenění lidí se zdravotním postižením na trh práce. Některé jsou více hmatatelné a popsatelné čísly, jiné méně. Jedna bariéra, kterou vidíme pravidelně, je podkopávání sebevědomí OZP v souvislosti s jejich schopností pracovat. A k tomu může dojít už u Lékařské posudkové služby (LPS). Jak to může vypadat? To jsme pro vás popsali v článku na našem blogu.

Jde o hojně diskutované téma, ve veřejnoprávních médiích ho otevřela už v prosinci Vinohradská 12. Kolem nás téma dlouhodobě proplouvá, sešli jsme se proto s paní poslankyní Pavlou Pivoňkou Vaňkovou, panem poslancem Michaelem Ratajem a ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení, Františkem Boháčkem, abychom téma řádně projednali. Shodli jsme se, že bude potřeba iniciovat změny, které povedou k větší podpoře OZP na trhu práce a půjdou na proti Závěrům Rady, které byly představeny v rámci českého předsednictvím EU.


 

Zprávy ze zahraničí

Status osoby se zdravotním postižením je při hledání práce stále tabu. Vyplývá to z nedávného průzkumu portalů Evenbreak a YouGov ve Velké Británii. Pouze 23 %  uchazečů s postižením uvádí svůj stav při žádosti o zaměstnání, 12 % to udělá při pohovoru. Kandidáti, jejichž postižení není na první pohled viditelné, čelí úzkosti, že je jejich „coming out“ bude stát pracovní příležitost. Zároveň tím ale obětují možné úpravy pracovního prostředí, které by pro ně byly přínosné. Přečtěte si více v článku magazínu Forbes.

Evropský parlament osob s postižením proběhne tento rok 23. května 2023 v Bruselu. Jde o fórum, kde mohou OZP diskutovat o svých právech a evropské politice. Vyslance-sebeobhájce vybírají národní organizace, kteří jsou členy EDF. Jedním z důležitých témat tento rok bude nejspíš přístupnost lidí se zdravotním postižením k volbám do Evropského parlamentu v roce 2024.

Online vzdělávání se stává stále běžnější součástí našeho života. S přechodem do online prostředí odstraňujeme fyzické bariéry, ale setkáváme se s bariérami novými, digitálními. Digitální přístupnost, speciální software i školení, to všechno jsou výzvy, které vzdělávací instituce budou muset v budoucnu překonat a zavést do běžné výuky. Přečtěte si článek na Open Access Government, kde se tímto tématem zabývají do hloubky.

Verified by ExactMetrics